Ngay cả những hành động nhỏ nhất cũng có thể được trả trước.

Khi BTS ở Mỹ để tham gia tour diễn thế giới của họ, V đã mua hai bức tranh của một nghệ sĩ mới tên là Marc Dominus. Thông qua phương tiện truyền thông xã hội, các phương tiện truyền thông khác nhau và người hâm mộ của BTS cũng đã biết nghệ sĩ này.

Sau khi chương trình hỗ trợ trực tuyến, Marc Dominus đã khởi chạy một trang web mà nghệ thuật của anh ấy có thể được mua. Anh đã tweet nhiều lần ủng hộ BTS và người hâm mộ của họ, ARMY, cũng như tầm nhìn và thông điệp mà họ đại diện. Anh cũng đã quyên góp một phần số tiền anh kiếm được từ các bức tranh của mình – bao gồm cả việc tái tạo các bức tranh được mua bởi V – cho chiến dịch UNICEF “Love Myself” của BTS.

(Visited 48 times, 1 visits today)