Big Hit cảnh báo chống lại việc sử dụng trái phép các hình ảnh và nhãn hiệu của BTS

Big Hit Entertainment đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến việc vi phạm quyền chân dung và quyền thương hiệu của BTS.

Cơ quan này đề cập đến sự gia tăng gần đây của các ấn phẩm sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu của BTS, và nhiều hơn nữa trong khi tuyên bố được ủy quyền bởi Big Hit Entertainment.

Big Hit thông báo cho người hâm mộ, Hãy vui lòng thận trọng trong việc đảm bảo rằng bạn không bị tổn hại bởi bất kỳ nỗ lực nào để thương mại hóa những cuốn sách này và các ấn phẩm khác.

Trước đây, Big Hit đã có hành động pháp lý chống lại MGM Media vì những vi phạm như vậy với Tạp chí đặc biệt Star Focus.

(Visited 9 times, 1 visits today)