Video âm nhạc của BTS Triều Dope Cảnh đã vượt qua 500 triệu lượt xem!

Video âm nhạc được phát hành vào ngày 24 tháng 6 năm 2015 từ album Nhóm nhạc The The Beautiful Beautiful Moment in Life, Pt. 1, Lít đạt cột mốc vào sáng ngày 9 tháng 8 KST. Cho đến nay, Dope, là video âm nhạc thứ sáu của BTS, đã đạt 500 triệu bản, theo sau DNA DNA, Lửa, Lửa, Tình yêu Giả, Tình yêu MIC, Drop và MIC IDOL.

PSY và BLACKPINK là những nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất đạt được cột mốc, với ba MV mỗi người.

Xem MV của Dope đỉnh dưới đây!

(Visited 7 times, 1 visits today)