Vào ngày 14 tháng 10, BTS biểu diễn tại buổi hòa nhạc “Cộng hưởng của nhạc sĩ Hàn Quốc” tại Paris, Pháp.

Chủ tịch Hàn Quốc Moon Jae In and the first woman Kim Jung Sook concert concert, is up to the last of the quan hệ giữa Hàn Quốc và Pháp.

Concert Concert with the Korean Music, the forum of Black Spring and MoonGoGo, and the Kpop pop screen from BTS. After buổi biểu diễn, BTS nói: “Chúng tôi vinh dự vinh dự tham dự một sự kiện có ý nghĩa như thế này ở Paris”.

After concert, The Moon match with the users, bao gồm cả BTS, and swap one with RM. BTS before this already the President of the Billboard chúc mừng Billboard, and group got the discrecognized the clock that the name that are been on their name of the Phú Quốc.

Total Korea is currently on a European European traffic and expected the Emmanuel Macron system to date 15/10. BTS cũng nằm giữa châu Âu châu Âu trong vòng xoay vòng diễn ra và sẽ trở lại biểu diễn tại Paris vào tháng cuối.

(Visited 57 times, 1 visits today)