BTS giành chiến thắng lần thứ 10 cho nhóm trên mạng trên âm nhạc Biểu diễn của ITZY, VICTON, NCT 127 và hơn thế nữa

Tập 13 tháng 3 của nhóm nhạc Music Music đã giới thiệu BTS và NCT 127 là ứng cử viên cho vị trí đầu tiên. BTS đã giành chiến thắng thứ 10 của họ cho nhóm TRỰC TIẾP với 9.188 điểm trên 4.473 cho NCT 127 Sốc Kick It.

Xin chúc mừng BTS!

(Visited 4 times, 1 visits today)