BTS giành chiến thắng thứ 13 cho trò chơi điện tử trên mạng Buổi biểu diễn của VICTON, Kim Sejeong, và nhiều hơn nữa

BTS đã giành được một chiếc cúp khác cho nhóm TRÊN NỀN TẢNG!

Trong tập 18 tháng 3 của chương trình Champion Show Champion, các ứng cử viên cho vị trí đầu tiên là ITZY, s, W WABABE, BTS đã giành chiến thắng!

Những người biểu diễn trong tập này cũng bao gồm gugudan xông s Kim Sejeong, VICTON, ASTRO Hồi s Moonbin và Sanha, XÁC MINH, Yezi, Jung Dong Ha, ELRIS, FAVORITE, Hong Eun Ki, 3YE, DONGKIZ, AleXa, UNV.

(Visited 5 times, 1 visits today)