BTS mang đến một cái nhìn khác về sự trở lại với “Map Of The Soul: Persona”

BTS đã tiết lộ một bộ ảnh khác về sự trở lại của họ!

Vào ngày 3 tháng 4 lúc nửa đêm KST, nhóm đã tiết lộ loạt ảnh ý tưởng thứ ba và thứ tư của họ cho Bản đồ linh hồn: Persona. Họ đã chia sẻ đoạn giới thiệu trở lại của Persona Persona của nhà lãnh đạo RM cũng như bộ ảnh đầu tiên của họ .

Bản đồ của linh hồn: Bản đồ ra mắt vào ngày 12 tháng 4, và nhóm sẽ trình diễn màn trình diễn trở lại của họ vào Đêm thứ bảy trực tiếp trên mạng vào ngày 13 tháng 4.

(Visited 49 times, 1 visits today)