Video âm nhạc của BTS, dành cho nhóm MIC MIC Drop, (Steve Aoki Remix) đã tham gia vào Fake Fake Love, lâm thời vụ hỏa hoạn, và DNA DNA trong nhóm cột mốc mới nhất của YouTube.

Vào ngày 30 tháng 8, khoảng 11:35 tối KST, MV phối lại của MIC MIC Drop đã vượt qua 550 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là khoảng 1 năm, 9 tháng và 6 ngày kể từ khi phát hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Các video âm nhạc khác của BTS đã đạt 550 triệu lượt xem bao gồm tình yêu Fake Fake, Lửa, Lửa và DNA. một tháng và 13 ngày

(Visited 7 times, 1 visits today)