BTS, hợp tác với Naver Webtoon, đã xuất bản một bộ truyện tranh về Vũ trụ BTS.

Webtoon Cứu Save Me sẽ đi sâu vào Vũ trụ BTS, điều này cũng đã được minh họa trong các khoảnh khắc đẹp nhất trong các video âm nhạc của Cuộc sống. Big Hit Entertainment đã cung cấp các âm mưu, và LICO đã điều chỉnh và kết hợp chúng vào webtoon.

Nó sẽ kể câu chuyện về bảy nhân vật chính cuối cùng đi theo những cách riêng biệt. Hai năm sau, một trong những nhân vật chính Seok Jin trở về từ Hoa Kỳ và bắt đầu tìm kiếm những người bạn cũ của mình. Câu chuyện về mỗi nhân vật chính sẽ được tiết lộ trong quá trình 16 tập.

Phần mở đầu và hai tập đầu tiên của Save Save Me hiện đã có tại đây và mỗi tập sẽ được cập nhật mỗi tuần cho đến tháng Tư.

(Visited 155 times, 1 visits today)