BTS Nhật Bản đơn ánh sáng / Cậu bé với Luviên đã được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ) chứng nhận là người bán hàng triệu đô!

Vào ngày 9 tháng 8 lúc nửa đêm KST, RIAJ tuyên bố rằng BTS đã đạt được kỳ tích này với đĩa đơn của họ và họ là nam nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên từng làm như vậy. Theo báo cáo của RIAJ, RIAJ là một trong năm phiên bản duy nhất cho đến năm 2019 đạt được một triệu doanh thu theo RIAJ.

Đèn ánh sáng / Cậu bé với Luv cũng là đĩa đơn tiếng Nhật bán chạy nhất của một nghệ sĩ nước ngoài cả về doanh thu ngày đầu tiên và tuần đầu tiên.

Xin chúc mừng BTS!

(Visited 16 times, 1 visits today)