Điều đầu tiên trước tiên: J-Hope đã phục vụ ngoại hình ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, và đó, những người bạn của...