Bản đồ của BTS  “Map Of The Soul: 7” dành tuần thứ 3 trong Top 10 của Billboard 200

“Map Of The Soul: 7” của BTS vẫn đang xếp hạng cao trên Billboard 200!

Trên bảng xếp hạng mới cho tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 3, album đầy đủ thứ tư của BTS lấy số. 8 vị trí với 50.000 đơn vị album tương đương. Nó đã ra mắt trên bảng xếp hạng ở số 1 trước khi lấy số 3 tuần sau.

Bảng xếp hạng Billboard 200 xếp hạng các album phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Bảng xếp hạng của Billboard trong tuần sẽ được đăng đầy đủ trên trang web của mình vào ngày 17 tháng 3.

Xin chúc mừng BTS!

(Visited 4 times, 1 visits today)