‘KB Kookmin Bank’ để phát hành thẻ kiểm tra và tài khoản tiết kiệm BTS
‘Ngân hàng Kookmin KB’ đang có sự cộng tác đặc biệt với mô hình BTS của họ.

‘Ngân hàng KB Kookmin’ đang phát hành ‘KB x BTS Savings’ và ‘KB Kookmin BTS Check Card’, sẽ có sẵn cho ứng dụng bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 đến cuối năm 2018.


‘KB x BTS Savings’ là một tài khoản tiết kiệm miễn phí một năm với số tiền tiết kiệm tối đa 1 triệu KRW (904 USD) mỗi tháng. Khách hàng đăng ký tiết kiệm đặc biệt có thể kiểm tra tin nhắn hàng tháng từ BTS thông qua ‘KB Star Banking’. Ngoài ra, tiền tiết kiệm được thực hiện vào ngày ra mắt của BTS và ngày sinh nhật của các thành viên sẽ được tính 0,1% điểm.

Đối với ‘Thẻ kiểm tra BTS Kookmin’ của KB, khách hàng sẽ nhận được tiền mặt 0,2% khi được sử dụng trong các cửa hàng nhượng quyền trong nước. Khách hàng cũng có thể tiết kiệm điểm bằng cách sử dụng nó cho thanh toán tự động và giao thông công cộng.
Khách hàng đăng ký vào cuối tháng 7 cũng sẽ có cơ hội giành được album ‘Love Yourself: Tear’ có chữ ký, loa Sony Bluetooth, đệm BT21 và nhiều hơn nữa.
Đơn đăng ký ‘KB x BTS Savings’ có sẵn tại ‘KB Kookmin Bank’, ngân hàng trực tuyến và ‘KB Star Banking’.

(Visited 125 times, 1 visits today)