Các ARMY và nhiệm vụ của họ đến “Simpson-ify” Thành viên BTS V đã lọt vào tai mắt của nhà sản xuất và nhà văn ‘The Simpsons’, Al Jean!

Trở lại vào ngày 15 tháng 8, V yêu cầu người hâm mộ: “Bạn có thể vẽ tôi là một Simpson không? Tôi muốn đóng khung nó. Tôi muốn gặp V Simpson. Tôi cũng muốn gặp Tannie Simpson. ARMYs giỏi vẽ, nếu bạn có thời gian, làm ơn. ”

Ngay sau yêu cầu của V, nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới đã bắt đầu đóng góp các tác phẩm nghệ thuật của V và chú chó Yeontan của anh ấy, “Simpson-ified”! Tin đồn cuối cùng đã đến với Al Jean, người đã viết trên Twitter, “@TheSimpsons chú ý đến Quân đội BTS, không có gì đảm bảo nhưng tôi sẽ cố gắng”.

Bạn nghĩ gì sẽ đến từ nhiệm vụ mới nhất của V để trở thành nhân vật ‘The Simpsons’?

(Visited 11 times, 1 visits today)