Sunmi ghi nhận BTS cho sự phổ biến toàn cầu của Kpop.

Vào ngày 28 tháng 3, Billboard đã phát hành một cuộc phỏng vấn với Sunmi, người hiện đang đến thăm các thành phố khác nhau trên toàn cầu cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ‘Cảnh báo’.

Billboard đã đề cập đến sự khởi đầu của Sunmi với tư cách là Wonder Girls và các chương trình khuyến mãi của họ ở Hoa Kỳ. Khi được hỏi mọi thứ đã thay đổi như thế nào kể từ đó, Sunmi nói: “Tôi không thể tin được. Vào thời điểm đó, không có phần nào của K-pop trên Billboard.”

Billboard đã nói rất nhiều về công việc của Wonder Girls ở Mỹ và nói, “Điều đó một phần là do nền tảng của bạn và Wonder Girls.” Về vấn đề này, Sunmi đã rất thành thật và nói: “Không, BTS.”

(Visited 11 times, 1 visits today)