Trong đoạn giới thiệu cho tập phim sắp tới của KBS Lừa, Sự trở lại của Siêu nhân, Hồi Na Eun thấy mình trong...